• Tempelhof, 80x60, Öl/ Acryl auf Leinwand, 2007, Preis 560,-€
  • Aber wann, 80x60, Acryl auf Leinwand, 2007, Preis 560,-€
  • Exit, 50x70, Acryl auf Leinwand, 2005, verkauft
  • Industriehalle, 100x80, Acryl auf Leinwand, 2008, Preis 800,-€
  • Durchgang, 50x70, Acryl auf Leinwand, 2008, verkauft
  • Bilk, 100x80, Öl/ Acryl auf Leinwand, 2008, verkauft
  • Bretterhaufen, 50x70, Acryl auf Leinwand, 2008, verkauft
  • Splitter, 100x80, Acryl auf Leinwand, 2008, Preis 800,-€
  • Sofa, 50x70, Acryl auf Leinwand, 2008, Preis 480,-€
  • Neckarschleuse I, 80x30, Acryl auf Leinwand, 2005, verkauft
  • Neckarschleuse II, 80x30, Acryl auf Leinwand, 2005, verkauft
  • Neckarschleuse III, 80x30, Acryl auf Leinwand, 2005, verkauft
  • Mauer, 70x80, Öl/ Acryl auf Leinwand, 2007, Preis 600,-€
  • Graffiti, 70x50, Öl/ Acryl auf Leinwand, 2008, Preis 480,-€
  • Für immer?, 100x80, Öl/ Acryl auf Leinwand, 2007, verkauft
  • Draussen, 60x50, Öl auf Leinwand, 2004, Preis 550,-€
  • Derendorfer Bahnhof, 80x100, Öl/ Acryl auf Leinwand, 2007, Preis 800,-€
  • Fenster, 70x50, Öl/ Acryl auf Leinwand, 2008, Preis 480,-€
  • Baustelle, 70x50, Acryl auf Leinwand, 2008, Preis 480,-€
  • Bodensee, 80x100, Öl/ Acryl auf Leinwand, 2007, Preis 650,-€
  • Fernweh, 60x100, Öl/ Acryl auf Leinwand, 2007, Preis 640,-€
  • Fenster zum Hof, 70x50, Acryl auf Leinwand, 2007, Preis 480,-€
  • Vergangen, 100x80, Öl/ Acryl auf Leinwand, 2007, Preis 550,-€
  • Telefonzelle, 50x70, Acryl auf Leinwand, 2008, Preis 480,-€